Laatste tweets
Force kenniscentrum


Op welke manier wordt wetenschappelijk onderzoek bevorderd?

Het ontstaan van orthopedische aandoeningen kan alleen beter begrepen worden als er medisch wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Op die manier is het mogelijk om betere behandelings- en onderzoeksmethoden te vinden.

De vakgroep Orthopedie van het Amphia heeft de Stichting Force opgericht. Deze stichting staat voor bevordering van wetenschappelijk onderzoek en scholing voor de orthopedische praktijk.

Force kenniscentrum

Met de stichting Force wil de vakgroep wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van diagnose, preventie en behandeling van ziekten van het menselijke bewegingsapparaat stimuleren. Ook wil ze het onderzoek uit kunnen voeren. Dit alles voor en namens de leden van de vakgroep Orthopedie. Stichting Force is afhankelijk van giften van sponsoren.