Sjors Moonen, orthopedisch chirurg
Sjors Moonen

Pijnlijke kuitbeenpees (tendinopathie peroneuspees)

Wat is een tendinopathie peroneuspees?
De peroneuspees is de kuitbeenpees. De pees begint bij de spier aan de buitenzijde van het onderbeen en eindigt bij de aanhechting op het bot aan de buiten- en onderzijde van de middenvoet. De functie van de pees is het naar buiten en naar beneden bewegen van de voet. Bij het lopen stabliseert de pees de voet. Bij een tendinopathie is sprake van irritatie, ontsteking of verdikking van de pees of de peesschede. En soms ontstaat in de pees een gedeeltelijke of volledige scheur.  

Pijnlijke kuitbeenpees (tendinopathie peroneuspees)

Wat zijn de klachten en symptomen?
De belangrijkste klacht van een pijnlijke kuitbeenpees is pijn over het verloop van de pees. De pijn kan zitten aan de buitenzijde van de enkel tot aan de buiten- of onderzijde van de middenvoet ter plaatste van de aanhechtig van de pees aan het bot. Regelmatig gaat dit ook gepaard met zwelling van de pees, de peesschede of de aanhechting. De klachten nemen vaak toe als de voet zwaarder of langduriger wordt belast. Uiteindelijk kan dit leiden tot een pijnlijke gestoorde afwikkeling van de voet tijdens het lopen. Wanneer de klachten langer bestaan kan de pees zijn functie verliezen. Dit kan leiden tot het naar buiten omzwikken van de enkel.  

Pijnlijke kuitbeenpees (tendinopathie peroneuspees)

Wat is de oorzaak van een tendinopathie peroneuspees?
Net als bij andere peesklachten zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen. Ten eerste is natuurlijke veroudering van de pees van belang. Hoe hoger de leeftijd hoe groter kans op peesklachten. Ook andere factoren zijn spelen mee zoals overgewicht of overbelasting. Hoe zwaarder en fanatieker de pees belast wordt hoe groter de kans op peesproblemen. Het herhaaldelijk wandelen of sporten kan bijvoorbeeld de klachten veroorzaken. Ook een duidelijke toename van de belasting in vrij korte tijd kan peesklachten uitlokken. Tot slot wordt de pees bij een holvoet extra belast waardoor de klachten verder kunnen toenemen.

Behandeling

Wat is de behandeling van een tendinopathie peroneuspees?
Meerdere behandelingen zijn mogelijk. Bij voorkeur wordt gestart met een behandeling zonder operatie. Belangrijk is het verminderen van de belasting. Het is daarom raadzaam bepaalde activiteiten te verminderen. Hierbij kan een steunzool gedragen worden in combinatie met een schoen met goede hielomsluiting. Eventueel wordt tijdelijk een enkelbrace of loopgips gegeven. Bij hardnekkige klachten kan ook een injectie met pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie overwogen worden. Wanneer de klachten echter onvoldoende verminderen kan een operatie nodig zijn.

Welke operatie is mogelijk?
Wanneer toch klachten blijven bestaan zijn verschillende operaties mogelijk. De keuze voor de juiste operatie is onder andere afhankelijk van de ernst van de afwijking aan de pees. Eén van de operaties die regelmatig wordt verricht is het schoonmaken van de peroneuspees vaak gecombineerd met het verwijderen of hechten van een scheur indien aanwezig. Een enkele keer zal aanvullend ook een holvoet correctie nodig zijn. Het meerendeel van de patienten is na dergelijke operaties meer dan tevreden met het uiteindelijke resultaat. 

Last van uw voet of enkel?

En wilt u weer zonder klachten deelnemen aan dagelijkse activiteiten? Uw mooie schoenen kunnen dragen? Of uw sport weer beoefenen?

Ik help u graag verder! dr. A.F.C.M. (Sjors) Moonen

Orthopedisch chirurg

076 595 1033
AMoonen1@Amphia.nl Contact opnemen